BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
         " ЕВТИМОВ - КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Бургас, със седалище ж.к. „Лазур”, ул. „Иван Богоров” № 66, управлявано и представлявано от инж. Жеко Тодоров Евтимов.

           Фирмата е основана през 1994г. като ЕТ „Жеко Евтимов” с предмет на дейност извършване на строителство и строително – ремонтна дейност .

От 09.1999г. основната дейност на фирмата е изготвяне на 
оценки за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на  строителен надзор, за което е издаден и Лиценз N СК - 59–2н/31.08.1999 г. от МРРБ. В одобрения от МРРБ списък на екипа от правоспособни физически лица, фигурират 19 специалисти от различни специалности, които са със стаж в областта на проектирането и строителството между 20 и над 30 години, а някои от тях са със стаж и опит в строителния надзор от въвеждането му в България – 1999г. Фирмата има застраховка – професионална отговорност за:

- Консултант за извършване на  
оценка за съответствието на известиционни проекти - лимит на отговорност за 100 000 лв.

- Строителен надзорник - лимит на отговорност за 100 000 лв.

През 05.2011г. е извършена покупка на ЕТ „Жеко Евтимов” – гр. Бургас от „ЕВТИМОВ – КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Бургас, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на основание чл. 15 от ТЗ.

Фирмата е упражнила  
строителен надзор  в проектирането и строителството на над 400 строителни обекти на територията на Бургаска област от първа до четвърта категория по ЗУТ, част от тях може да разгледате в изпълнени обекти.

Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор № ЛК-000182/04.10.2004г. на МРРБ София (продължен на 28.09.2009г., валиден до 04.10.2014г. и Заповед № РД – 02 – 14 – 1469/11.07.2011г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството) за видовете строежи, посочени съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.:

* топлоцентрали,                                                           

* електрически мрежи и централи,                        

* халета,

* хангари,

* складове,

* силози,

* селскостопански сгради,

* промишлени сгради и съоръжения,

* жилищни сгради,

* обществени сгради,

* мостове,

* пътища,

* благоустройвени обекти,

* водоснабдителни съоръжения,

* хидротехнически съоръжения и други.


             „ЕВТИМОВ – КОНСУЛТ” ЕООД допринася чрез услугите си за изпълнението на проекти като: „МОЛ Бургас Плаза”, „Велоалея по ул. „Димитър Димов””, „Спортна площадка в к-с „Изгрев”, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, МБАЛ - „Маджуров и син”; многобройни жилищни и хотелски комплекси в к.к. „Слънчев бряг”, св. Влас, Поморие, Приморско, Китен; инфраструктурни проекти на територията на Общини Бургас, Несебър, Поморие, Приморско, Царево, Созопол; както и много други.