BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
ФИРМАТА Е УПРАЖНИЛА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО НА НАД 400 ОБЕКТА И НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
НА НАД 300 СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПО ЗУТ.
Име на обекта: "Стамополу - 4"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 1 340 кв.м.
Име на обекта: "Стамополу - 3"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 1060 кв.м.
Страници 1  2  3  4  5  6