BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
ФИРМАТА Е УПРАЖНИЛА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО НА НАД 400 ОБЕКТА И НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
НА НАД 300 СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПО ЗУТ.
Име на обекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИТОВО – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ И НА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР И МБАЛ
Адрес на обекта: к-с "Зорница", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: Външен водопровод ПЕВП ф 110х6.6
Адрес на обекта: местност "Сулу дере", кв. "Меден рудник", гр. Бургас
РЗП на обекта: дължина на трасето 575 м
Име на обекта: Уличен водопровод РЕ ф 110х6.6
Адрес на обекта: по ул. "Ангел Димитров" и ул. "Сарафово", кв. "Сарафово", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: БКТП 20/0,4 KV, 2X800 KVA”, „ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ 20 KV”, „ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ 0,4 KV
Адрес на обекта: к.к. "Слънчев бряг - запад"
РЗП на обекта:
Име на обекта: БКТП тип 1х800 kVA, Кабели 20 kV
Адрес на обекта: местност "Хаджитарла", кв. "Лозово", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: Търговско - жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Сашо Кофарджиев" 2, гр. Карнобат
РЗП на обекта: 1 030 кв.м.
Име на обекта: Хотел "Регата"
Адрес на обекта: к.к. "Слънчев бряг"
РЗП на обекта: 2 300 кв.м.
Име на обекта: Автосервиз "Транском"
Адрес на обекта: ж.к. "Меден рудник", ул. "Ален Мак" 27А, гр. Бургас
РЗП на обекта: 1 050 кв.м.
Име на обекта: Ваканционен хотел "Стамополу - 1"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 2 070 кв.м.
Име на обекта: "Стамополу - 2"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 1 600 кв.м.
Страници 1  2  3  4  5  6