BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Фирмата е изготвила комплексни доклади за оценка на проектната документация и е упражнила надзор в строителството на следните видове обществени обекти - магазини, заведения за обществено хранене и места за настаняване, болници и други здравни заведения, административни сгради, банки, кметства, читалища, спортни и туристически сгради и съоръжения, религиозни храмове, благоустройствени съоръжения в населени места, озеленяване.
Име на обекта: Студиен хотел
Адрес на обекта: ул. "Лагуна" 2, гр. Приморско
РЗП на обекта: 1310 кв.м.
Име на обекта: Почивен комплекс "Ревиера"
Адрес на обекта: с. Свети Влас, Община Несебър
РЗП на обекта: 6 340 кв.м.
Име на обекта: Шоурум "Експрессервиз"
Адрес на обекта: местност "Хаинлъка", гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: "Малката Текила" - преустройство и реконструкция на градска тоалетна в кафе - бар
Адрес на обекта: гр. Созопол
РЗП на обекта:
Страници 1  2