BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Фирмата е изготвила комплексни доклади за оценка на инвестиционните проекти и е упражнила надзор в строителството на множество жилищни сгради на територията на Бургаска област,както и преустройства и промяна на предназначението на обекти, намиращи се в съществуващи жилищни сгради.
Име на обекта: Жилищни сгради "Балкани" - 1 и 2
Адрес на обекта: ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас
РЗП на обекта: 5540 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Трайко Китанчев" 22, ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 1490 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Люлин", гр. Созопол
РЗП на обекта: 690 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда с офиси
Адрес на обекта: ул. "Александър Велики" 37 А, к-с "Възраждане", гр. Бургас
РЗП на обекта: 1395 кв.м.
Име на обекта: "Стамополу - 4"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 1 340 кв.м.
Име на обекта: "Стамополу - 3"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 1060 кв.м.
Страници 1  2