BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
ФИРМАТА Е УПРАЖНИЛА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО НА НАД 400 ОБЕКТА И НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО
НА НАД 300 СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ПО ЗУТ.
Име на обекта: Ваканционно селище "Кокалу"
Адрес на обекта: местност "Кокалу", Община Несебър
РЗП на обекта: 4 170 кв.м.
Име на обекта: Офис - сграда
Адрес на обекта: ул. Хан Аспарух" 3, ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 640 кв.м.
Име на обекта: Ваканционно селище "Елит - 2"
Адрес на обекта: к.к. "Слънчев бряг"
РЗП на обекта: 11 800 кв.м.
Име на обекта: Ваканционно селище "Елит - 3"
Адрес на обекта: к.к. "Слънчев бряг"
РЗП на обекта: 10 100 кв.м.
Име на обекта: Хотел
Адрес на обекта: ул.
РЗП на обекта: 790 кв.м.
Име на обекта: Спортна площадка
Адрес на обекта: к-с „Изгрев”, гр. Бургас
РЗП на обекта: 1 691 кв.м.
Име на обекта: Ваканционно селище "SUN VILLAGE"
Адрес на обекта: к.к. "Слънчев бряг - запад"
РЗП на обекта: 12 500 кв.м
Име на обекта: „КАБЕЛНА МРЕЖА ЗА ОПТИЧНО СВЪРЗВАНЕ НА ТД „ПРИМОРИЕ” - ГР. БУРГАС КЪМ МРЕЖАТА НА „КОМНЕТ” ООД”
Адрес на обекта: ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта:
Име на обекта: Външно електрозахранване на складова база "Деметра"
Адрес на обекта: местност "Чатал тепе", с. Равда, Община Несебър
РЗП на обекта:
Име на обекта: Външни ВиК връзки
Адрес на обекта: местност "Кокалу", Община Несебър
РЗП на обекта:
Страници 1  2  3  4  5  6