BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Фирмата е упражнила консултантска дейност в проектирането и надзор в строителството на цехове, халета, складови бази за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради.
Име на обекта: Цех за детайли - "Дамянов клима"
Адрес на обекта: гр. Бургас, к-с "Меден рудник", гр. Бургас
РЗП на обекта: 6 000 кв.м.
Име на обекта: Складово - производствена сграда "Компас КП"
Адрес на обекта: гр. Бургас, местност "Хаджитарла", кв. "Лозово"
РЗП на обекта: 3 300 кв.м.
Име на обекта: Складова база "Деметра"
Адрес на обекта: местност "Чатал тепе", с. Равда, Община Несебър
РЗП на обекта: 1970 кв.м.
Име на обекта: Складова база "Еврос"
Адрес на обекта: гр. Бургас, ПЗ "Север"
РЗП на обекта: 1 530 кв.м.
Страници 1