BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
Фирмата е изготвила комплексни доклади за оценка на инвестиционните проекти и е упражнила надзор в строителството на множество жилищни сгради на територията на Бургаска област,както и преустройства и промяна на предназначението на обекти, намиращи се в съществуващи жилищни сгради.
Име на обекта: Търговско - жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Сашо Кофарджиев" 2, гр. Карнобат
РЗП на обекта: 1 030 кв.м.
Име на обекта: "Стамополу - 2"
Адрес на обекта: гр. Приморско
РЗП на обекта: 1 600 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ж.к. "Изгрев", северно от блок 44
РЗП на обекта: 623 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ж.к. "Изгрев", южно от блок 73
РЗП на обекта: 4955 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Екзарх Йосиф" 14 и ул. "Цар Симеон І" 42, ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 1 460 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда със зъболекарски кабинети
Адрес на обекта: ул. "Гладстон" 5, ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 710 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Гладстон" 8, ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 1590 кв.м.
Име на обекта: "Жилищни сгради за сезонно ползване - 1 и 2"
Адрес на обекта: гр. Бургас, кв. "Сарафово"
РЗП на обекта: 5 370 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Сливница" 39, к-с "Възраждане", ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 835 кв.м.
Име на обекта: Жилищна сграда
Адрес на обекта: ул. "Петко Каравелов" 23, ЦГЧ - гр. Бургас
РЗП на обекта: 1375 кв.м.
Страници 1  2