BG   RU   GB
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

        Основната дейност на фирмата е упражняване на дейност по оценяване на съответствието на идейни, технически и работни инвестиционни проекти и/или упражняване на  строителен надзор  – от законосъобразно започване на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация, т.н. акт образец 16.


        От 1999 г. до днес, фирмата е упражнила строителен надзор в проектирането на над 400 обекта и строителен надзор по време на строителството на над 300 строителни обекта в Бургас и областта от първа до четвърта категория от ЗУТ, приключени с акт 16, които може да разгледате в
изпълнени обекти.
Ние ви предлагаме професионални консултантски услуги в областта на строителството на жилищни, обществени, промишлени и линейни обекти:


-   
Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

-  
Строителен надзор

-  
Консултации в проектирането и строителството.

-  
Окомплектоване на документи за обекти без акт 16